23-05-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an a postului de Inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica - 07.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 07.06.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a postului de Inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de Inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Instaleaza si intretine infrastructura si echipamentele retelei locale de calculatoare si telefonie din executiv;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de de Inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

 • Studii superioare tehnice;
 • Minim 2 ani experienta in domeniul IT;
 • Cunoasterea sistemelor de operare folosite;
 • Cunoasterea caracteristicilor echipamentelor din dotare;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana).

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Inginer de sistem va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Inginer de sistem este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 08.06.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 06.06.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter