22-03-2023

Anunț concurs cu recrutare interna și externă 1 post de Inginer/Economist - Compartiment Administrare Patrimoniu si Parc Auto - Sucursala WIND - 26.04.2023

.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Wind din Str. Traian, nr. 68A, et. 6, cam. 2, Municipiul Constanța, județul Constanța, în data de 26.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de Inginer/Economist - Compartiment Administrare Patrimoniu si Parc Auto - Sucursala WIND.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer/Economist - Compartiment Administrare Patrimoniu și Parc Auto – Sucursala Wind:

 • Este entitatea organizatorica cu competenţă specializată în activitatea de administrarea si gestiunea patrimoniului mobil si imobil, cu excepția activelor energetice (echipamente și instalații energetice, construcții energetice etc) si a activitatilor administrative la nivelul sucursalei;
 • Asigura suport pentru intreaga activitate aferenta Departamentului Management Logistic si Departamentului Patrimoniu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Inginer/Economist - Compartiment Administrare Patrimoniu si Parc Auto – Sucursala Wind sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice (inginer)/economice;
 • Cel puţin 5 ani vechime în muncă;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoștinte foarte bune de operare Microsoft Office (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Cunoașterea unei limbi străine de circulație internatională (engleză, franceză, germană).

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Inginer/Economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Inginer/Economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic în data de 28.04.2023.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la sediul Sucursalei Wind Constanța sau la sediul Hidroelectrica Bucuresti.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter