17-08-2022

Anunt 33 de BURSE PRIVATE DE STUDIU pentru elevi si studenti-anul universitar 2022-2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunţă organizarea selecției pentru acordarea unui număr de 33 burse private de studii (18 burse pentru studenți și 15 pentru elevi), pentru studenţi și elevi înscriși la cursuri de zi în anul școlar/universitar 2022-2023, pe teritoriul României.

 1. Total burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic: 11

 

Nr. crt.

Specialitatea

Nr. burse

Alocat pentru

1

energetică/hidroenergetică/electrotehnică

2

SH Bistriţa

2

energetică/hidroenergetică/electrotehnică

2

SH Curtea de Argeş

3

energetică/hidroenergetică/electrotehnică

1

SH Haţeg

3

energetică/hidroenergetică/electrotehnică

4

SH Porţile de Fier

4

energetică/hidroenergetică/electrotehnică

1

SH Râmnicu Vâlcea

5

energetică/hidroenergetică/electrotehnică

1

SH Sebeș

                                                                                           Total = 11 burse

 

 1. Total burse pentru studenţi ai facultăţilor cu profil de construcţii hidrotehnice, IT, managementul resurselor umane, juridic: 7

 

Nr. crt.

Specialitatea

Nr. burse

Alocat pentru

1.

construcții hidrotehnice

1

Executiv Hidroelectrica - Departament UCCH și Mentenanță Construcții

2.

construcții hidrotehnice

1

SH Curtea de Argeș - UHE Buzău (pentru amenajarea hidroenergetică Siriu-Nehoiașu)

3.

construcții hidrotehnice

1

SH Cluj (pentru amenajarea hidroenergetică Răstolița)

4.

construcții hidrotehnice

1

SH Porțile de Fier - UHE Târgu Jiu (pentru amenajarea hidroenegetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești)

5.

IT

1

Executiv Hidroelectrica - Departament IT și Comunicații

6.

management resurse umane

1

Executiv Hidroelectrica - Departament Resurse Umane

7.

drept

1

Executiv Hidroelectrica – Departament Juridic

                                                                                            Total = 7 burse

 

 1. Total burse pentru elevi din învățământul tehnic preuniversitar, cu profil energetic, electrotehnic și electromecanic: 15

 

Nr. crt.

Specialitatea

Nr. burse

Alocat pentru

1

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

2

SH Bistrița

2

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

2

SH Cluj

3

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

1

SH Hațeg

4

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

1

SH Hațeg - UHE Caransebeș

5

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

2

SH Porțile de Fier

6

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

1

SH Porțile de Fier - UHE Târgu Jiu

7

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

2

SH Râmnicu Vâlcea

8

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

1

SH Râmnicu Vâlcea - UHE Slatina

9

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

2

SH Sebeș

10

energetică/ electrotehnică/ electromecanică

1

SH Sebeș - UHE Sibiu

                                                                                          Total = 15 burse

Bursele private de studii se acordă de Hidroelectrica în condițiile Legii nr.376/2004 actualizate și ale Ordinului nr. 1759/2004 privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a acesteia, pentru persoane fizice române aflate în calitate de:

 • elevi înscriși la cursurile de zi ale liceelor sau colegiilor cu profil tehnologic, pe teritoriul României, începând din anul III de studii (clasa a XI-a);
 • studenţi înscrişi la cursuri universitare de zi, pe teritoriul României, începând din anul II de studii.

Condiții obligatorii pentru admiterea la interviul de selecție:

 • solicitantul trebuie să fie persoană fizică română:
  • student al unei instituţii de învăţământ superior acreditate de Ministerul Educației Naționale, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile din coloana 2 şi să îndeplinească toate condiţiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicita bursa;
  • elev al unui liceu/colegiu tehnologic, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile din coloana 2 şi să îndeplinească toate condiţiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicita bursa;
 • solicitantul trebuie să facă dovada promovării tuturor examenelor din cadrul anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul studenţilor, sau a anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul
 • media de absolvire de către solicitant a anului de studiu anterior solicitarii bursei să fie de minim 8,00 și media la purtare, pentru elevi, 10 (zece).
 • media de absolvire de către solicitant a ultimului an de studiu a fost de minim 8,00 si nota de absolvire a examenului de licenta minim 8, acolo unde este cazul.
 • solicitantul nu primeşte bursă din partea unei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat – alta decât instituţia de învăţământ superior la care a fost admis, pentru studenți/ alta decât bursa de la Ministerul Educației Naționale, pentru elevi – cu excepţia burselor cu caracter social.

În cazul studenţilor aflaţi în anii terminali de studii universitare de licență sau de masterat, tema lucrarii de licenţă/disertaţie trebuie sa aibă legatură cu activitatea Hidroelectrica.

Solicitanții vor transmite la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departamentul Resurse Umane/ Serviciul Dezvoltare Personal, dosarul de înscriere constituit din:

 • Fișa de înscriere – poate fi descărcată de pe site-ul societății hidroelectrica.ro – original;
 • Declarația privind relațiile de rudenie sau de afinitate până la gradul II, cu Membrii Directoratului Hidroelectrica S.A; 
 • 1 fotografie tip paşaport;
 • Carte de identitate - copie;
 • Curriculum Vitae în format Europass actualizat la data depunerii documentelor - original;
 • Diplome, atestate, certificate de participare la sesiuni de comunicări științifice, implicare în proiecte de cercetare și de voluntariat etc. – copie;
 • Adeverință de elev/student -original;
 • Situația școlară, valabilă la data depunerii documentelor - original;
 • Două recomandări, semnate și datate de către două cadre didactice/universitare - original.

Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 19.08.2022 ora 12:00.

Neîndeplinirea condiţiilor obligatorii, lipsa oricărui document din dosarul de înscriere sau depunerea documentelor după data limită, atrag respingerea înscrierii pentru acordarea unei burse private de studii.

Selecţia candidaţilor pentru acordarea unei burse private de studii se face prin intermediul unui  interviu de selecție. Candidații admiși la interviul de selecție în urma analizei fișelor de înscriere și a documentelor anexate, vor fi anunțați cu privire la locul, data și ora de desfășurare a interviului.

În cadrul interviului de selecție, comisia de selecție va avea în vedere cel puţin următoarele criterii:

 • capacitatea de a argumenta alegerea făcută din punct de vedere al studiilor şi al abilităţilor practice;
 • interesul și implicarea candidatului pentru continuarea studiilor și reuşita în carieră;
 • implicarea în activităţi extracurriculare;
 • abilităţile de prezentare şi susţinere a ideilor în faţa comisiei de selecţie.

Graficul desfășurării procesului de selecție este următorul:

1. Depunerea dosarelor de înscriere                                                                   

08-19.08.2022

2. Analiza fișelor de înscriere și a documentelor anexate               

22-26.08.2022

3. Comunicarea listei cu canditații admiși pentru interviul de selecție

29-31.08.2022

4. Desfășurarea interviului de selecție

12-16.09.2022

5. Încheierea contractelor de acordare a burselor

19-30.09.2022

 

Descarcare documente:

1. Declaratie grad rudenie

2. Fisa inscriere selectie acordare bursa

3. Nota de informare

Abonati-va la newsletter