01-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa - 4 posturi proiectant (constructii)– Departament Proiectare - Executiv Hidroeletrica S.A. - 23-24.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 23.09.2020, ora 10:00 - proba scrisa si in datele 23-24.09.2020 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 posturi de proiectant, astfel :

 • 1 post de proiectant (constructii civile) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 1 post de proiectant (constructii hidrotehnice, documentatii economice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 2 posturi de proiectant (instalatii pentru constructii) la Departamentul Proiectare-Executiv Hidroelectrica S.A..

 

Responsabilitati principale pentru postul de proiectant (constructii civile) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:

 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (constructii civile) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice; profil: constructii civile, industriale si agricole sau similare;

- Minim 3 ani experiență în proiectare;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  producerea energiei electrice în hidrocentrale;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea constructiilor civile / industriale / hidrotehnice care reprezinta obiecte in amenajarile hidroelectrice ( cladire centrala, bloc tehnic, casa de vane, etc);

- Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect (AutoCad);

- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;

- Cunoștințe MsOffice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Atestat de verificator de proiecte pentru  constructii conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare (A1, A2);

- Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;

- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru postul de proiectant (constructii hidrotehnice, documentatii economice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

- Elaborarea documentatiilor economice care apartin documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice, echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:

 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (constructii hidrotehnice, documentatii economice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice; profil: construcții hidrotehnice sau similare;

- Minim 3 ani experiență în intocmirea documentatiilor economice aferente proiectelor;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  producerea energiei electrice în hidrocentrale;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea documentatiilor economice din cadrul proiectelor (faza SF, DALI, PTE) aferente amenajărilor hidroenergetice noi și  celor existente care se retehnologizeaza/ modernizeaza: (antemasuratori, incadrari in norme, devize, calcul transport, etc);

- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;

- Cunoștințe MsOffice;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Curs de perfectionare „Devize si masuratori in constructii”

- Minim 3 ani experiență în intocmirea documentatiilor economice aferente proiectelor din domeniul energetic/hidroenergetic;

- Cunostințe de limba engleza nivel mediu;

- Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect (AutoCad).

 

Responsabilitati principale pentru 2 posturi de proiectant (instalatii pentru constructii) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice, echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:

 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de proiectant (instalatii pentru constructii) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice; profil: instalatii pentru constructii sau similare;

- Minim 3 ani experiență în proiectare;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;

- Cunoştinţe teoretice şi practice privind instalatiile aferente centralelor hidroelectrice: ventilatie , aer conditionat, sanitare, electrice ( iluminat si alimentare consumatori) ;

- Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect(AutoCad)  și cunoștințe de desen tehnic;

- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;

- Cunoștințe MsOffice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Atestat de verificator de proiecte pentru  constructii, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ( domeniu: Is, C,D);

- Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare  specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;

- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de proiectant constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare in functiile de proiectant este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății/prin e-mail sau telefonic) la data de 28.09.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.09.2020, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter