08-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE VÂLSAN / Secţia Exploatare Vidraru- SH Curtea de Argeş - 29.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 29.09.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare INTERNĂ şi EXTERNĂ pentru ocuparea a postului  de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ pe durata nedeterminatǎ la CHE VÂLSAN/ Secţia Exploatare Vidraru- S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

 

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului  de electrician şef turǎ, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Minimum absolvent scoală profesională;
 • Calificare in meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare grupa a IV-a, cf.ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizare pe post)
 • Experienţǎ de minimum 2 ani in instalatiile Hidroelectrica;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM,Mediu SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

- Studii: medii (liceu, şcoală de maiştri )/superioare de specialitate;

- Calificare/curs de calificare in domeniul energetic,in centrale si statii electrice s.a.;

- Minimum ANRE II A, II B, Agent de securitate

- Experienţa minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de  electrician şef turǎ, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  electrician şef turǎ,  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 30.09.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul  Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

Abonati-va la newsletter