28-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de EXPERT la Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A. - 13.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 13.10.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de EXPERT la  Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A.

Responsabilitati principale:

 • Întocmirea documentelor de urmărire şi raportare stadii execuţie obiective de investiţii, decontare stadii de execuţie lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcţiune şi finale;
 • Stabilire necesitatea de retehnologizare/modernizare in domeniul energiei hidro, criterii pentru prioritizare, analiza costuri/beneficii, analiza pieței, analiza si evaluarea opțiunilor de finanțare, strategia de contractare aplicabila;
 • Suport de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de modernizare/retehnologizare a obiectivelor hidroenergetice prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Suport de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de modernizare/retehnologizare;
 • Participare la etapele de derulare contracte de modernizare/retehnologizare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de EXPERT la  Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea sectorului energetic si a retehnologizarilor;
 • Excelenta intelegere a aspectelor financiare si legislative, capacitatea de a prioritiza si fundamenta planurile de investii si retehnologizare;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel avansat.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 14.10.2020.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.10.2020, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter