20-11-2020

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer de sistem la Serviciul Operatiuni IT si 1 post de Sef Serviciu la Serviciul ERP in cadrul Departamentului IT si Comunicatii – Executiv Hidroelectrica S.A. - 10.12.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 10.12.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de inginer de sistem la Serviciul Operatiuni IT si a unui post de Sef Serviciu la Serviciul ERP in cadrul Departamentului IT si Comunicatii - Executiv Hidroeletrica S.A.;

 

 

Responsabilitati principale pentru postul de inginer de sistem la Serviciul Operatiuni IT – Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroeletrica S.A.:

 • Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii IT&C in Executiv, corelată cu strategia societaţii;
 • Administrarea si configurarea echipamentelor de comunicații din cadrul rețelei de comunicații Hidroelectrica:
  • routere, switch-uri, echipamente de voce, firewalluri, etc.
 • Administrarea si configurarea echipamentelor de tip server din infrastructura hardware a Hidroelectrica:
 • Responsabil cu managementul securitătii IT din cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.:
  • asigură implementarea tuturor regulilor și măsurilor de securitate pe servere, stații de lucru, conectare la retea, conectare la internet, etc.
 • Helpdesk;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem la Serviciul Operatiuni IT – Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroeletrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice de specialitate cu profil/ specializare: informatică, calculatoare, automatica, electronica;      
 • Cursuri de perfectionare certificate in domeniile IT si comunicatii: Cisco Certified Network Professional (CCNP) sau Checkpoint Certified Security Expert (CCSE);
 • Minim 5 ani de experiență în domeniul IT la administrarea retelelor de calculatoare sau securitatea sistemelor informatice;
 • Cunoștinte de administrare și configurare pentru echipamente Cisco sau Checkpoint;
 • Cunostințe de configurare IPSEC, MPLS, BGP, EIGRP;
 • Cunoștinte de administrare și configurare sisteme de stocare date SAN;
 • Cunoștinte de administrare și configurare a tehnologiilor de virtualizare Hyper-V/Vmware;
 • Cunoștinte de administrare și configurare servere Linux;
 • Cunoștinte de administrare și configurare servere Windows 2008/2012/2016;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (C1);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, studii postuniversitare in domeniul IT sau comunicatii;
 • Certificări relevante în domeniul IT&C: Microsoft Certified Solutions , Expert (MCSE) Desktop Infrastructure on Windows 8/8.1/10, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Windows Server 2012/2016, VMware Certified Professional (VCP) 5.x or 6.x., Certified Linux Engineer (Redhat RHCE, Suse SCE, Novell CLE) sau similare.

 

Responsabilitati principale pentru postul de Sef Serviciu la Serviciul ERP – Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroeletrica S.A.:

 • Asigură conducerea şi coordonarea Serviciului ERP și îndeplineşte funcţia de responsabil de proiect în faza de post-implementare a sistemului SAP. Coordoneaza echipa de specialisti SAP ABAP si lucreaza alaturi de echipa SAP BASIS si alti specialisti implicati in administrarea sistemului SAP (infrastructura hardware si software) din cadrul DTIC;
 • Indeplineşte rolul de responsabil pentru activităţile procesului de management al proiectului de post-implementare SAP în cadrul Hidroelectrica și de gestiune a activităţilor proceselor dedicate asigurării furnizării serviciilor implementate de sistem în perioada post-implementare;
 • Îndeplinește roluri specifice în procesele de planificare şi organizare, implementare, livrare şi suport servicii informatice, respectiv, monitorizarea-evaluarea acestora;
 • Gestioneaza contractele cu furnizorii implicati in activitatea Serviciului ERP;
 • Gestioneaza procesele de mentenanta preventiva, corectiva si adaptiva a sistemului SAP;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de de Sef Serviciu la Serviciul ERP – Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroeletrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare de lunga durata;
 • Certificare in Managementul Proiectelor,
 • Certificari SAP: ABAP / Dezvoltare - Development Consultant SAP NetWeaver - ABAP Workbench; sau BASIS / Administrare - SAP Certified Technology Associate - System Administration;
 • Minim 5 ani de experiență în domeniul IT; experienta dovedita in implementarea cel putin a unui proiect SAP;
 • Cunoasterea modulelor SAP, sistemelor de operare si bazelor de date folosite in sistemele ERP SAP;
 • Cunoasterea caracteristicilor tehnice hardware si software ale sistemelor ERP SAP;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (C1);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Doctorat, master, studii postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate IT:
 • Certificare ITIL Foundation
 • Certificare SAP Certified Associate - Utilities
 • Experienta in administrarea si programarea sistemelor ERP SAP, respectiv SAP Basis, SAP ABAP;
 • Cunoasterea celei de- a doua limbi straine de circulatie internationala (franceza, germana, italiana etc).

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer de sistem este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.12.2020.

 

Concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.12.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURURI:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.12.2020, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter