05-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 masinist instalatii hidrotehnice la Atelier Exploatare Motru - Captari Secundare - UHE Tg. Jiu - SH Portile de Fier - 22.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 22.07.2021, ora 10:00, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Motru – Captări Secundare – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de mașinist instalații hidrotehnice sunt:

 • Asigură funcționarea în siguranță a instalațiilor și uvrajelor din zona de deservire, respectiv captările secundare și uvrajele aferente acestora din cadrul Atelierului Exploatare Motru;
 • Execută manevre programate sau de prevenire/eliminare incidente și avarii;
 • Efectuează lucrări de întreținere pe parte mecanică, conform graficelor de întreținere, la dispoziția șefului de atelier.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minim 2 ani în domeniul energetic;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu, prin publicare pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 23.07.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter