07-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș - 28.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 28.04.2022 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pe durata nedeterminata a  postului  de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Sebes.

 

Responsabilități principale:

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la Amenajarea hidroenergetica Sebeș și Cugir;

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Sebes sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Cel puțin scoala profesională;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare..

 

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Liceu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate ;
 • 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent  hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 29.04.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.04.2022, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter