09-07-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Sebes, cu loc de munca la UHE Sibiu - 31.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale din Sebes, str. Alunului, nr.9, Sebes, județul Alba, în data de 31.07.2019 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata unui post de inginer la Serviciul Dezvoltare, cu loc de muncă la UHE Sibiu, din cadrul SH Sebeș.

Responsabilități principale: 

 • Asigură realizarea sarcinilor ce revin sucursalei în domeniul construirii şi punerii în funcţiune a noi mijloace fixe (obiective de investiţii), modernizarea, transformarea, extinderea, consolidarea şi alte intervenţii determinate de acţiuni accidentale la cele aflate în funcţiune.
 • Promovarea, aprobarea, contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților apărute și recepționarea obiectivelor de investiții ale sucursalei privind:
  - Proiecte de realizare de capacități noi de producție a energiei electrice;
  - Proiecte de reabilitare și punere în sigurantă a pșrții de construcții a amenajărilor hidroenergetice din patrimoniul sucursalei;
  - Alte proiecte finanțate din fonduri de investiții ale sucursalei, în afara proiectelor de retehnologizare și modernizare a centralelor hidroelectrice și a grupurilor energetice.
 • Asigură supravegherea tehnică a lucrărilor de construcții montaj, în scopul realizării parametrilor de calitate și cantitativi conform documentațiilor de execuție.
 • Asigură funcția de responsabil de contract pentru lucrările de investiții, în urma deciziei de numire.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Dezvoltare, cu loc de muncă la UHE Sibiu, din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; specializarea: construcții hidrotehnice, construcții civile, industriale, agricole,căi ferate, drumuri și poduri, instalații pentru construcții Autorizare Diriginte de șantier (pentru construcții hidrotehnice sau pentru construcții civile și industriale);
 • Experiență minim 5 ani in domeniul constructiilor, (urmarirea si/sau decontarea lucrarilorde construcții/proiectare construcții/ execuție construcții/urmărire comportare construcții/mentenanță construcții/ investiții în domeniul construcțiilor);
 • Cunostinte legislative privind activitatea de investitii;
 • Cunostințe generale privind amenajarile hidroenergetice si de producere a energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoştinte Windows, MsOffice, AutoCad;
 • Capacitate de analiză si sinteză
 • Capacitate de autoorganizare si punctualitate.

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Doctorat, Masterat, Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.
Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății/pe intranet-ul societății/prin e-mail sau telefonic) în data de 05.08.2019.

MODALITATI DE INSCRIERE:
Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 30.07.2019, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.
Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

 

 

Abonati-va la newsletter