17-05-2023

Anunț probă practică cu recrutare interna si externa un post de Electrician servicii interne la CHE Săsciori – Sectia Exploatare Șugag - SH Sebeș - 25.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul S.H.Sebes, str.Alunului nr.9, Sebes, judetul Alba, în data de 25.05.2023 începând cu ora 12.00, probă practică cu recrutare interna si externă pentru ocuparea pe durată determinată pana la revenirea pe post a titularului sau pensionarea acestuia a postului de  Electrician servicii interne  la CHE Săsciori – Sectia Exploatare Șugag din cadrul SH Sebes

 

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii..

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la probă practică pentru ocuparea postului Electrician servicii interne  la CHE Săsciori – Sectia Exploatare Sugag din cadrul SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice sau altele similare

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri);   

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minimum 1 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de Electrician servicii interne va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe durată determinată pe postul de  Electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele probei practice  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebes/ prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 26.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 24.05.2023, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter