16-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la punctul de lucru CHE Ramnicu Valcea - Sectia Exploatare Valcea Nord - SH Ramnicu Valcea - 14.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 14.09.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ LA CHE RM. VÂLCEA - CHE RÂURENI (PUNCT DE LUCRU CHE RM. VÂLCEA)/ SECŢIA EXPLOATARE VÂLCEA NORD - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deserveste  instalațiile  energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile primite pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare aplicabile, asigurand nemijlocit integritatea  inventarului  centralei .
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetica, hidroenergetica sau altele similare;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 15.09.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de electrician şef tură va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.09.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter