10-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Șef Centru Furnizare Energie Electrică - Centrul Acces Rețea Siriu - Executiv Hidroelectrica S.A.- 26.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 26.01.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminată, a unui post de Șef Centru Furnizare Energie Electrică - Centrul Acces Retea Siriu - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Indeplinirea politicii societatii in domeniul acces retea ;
 • Exploatarea si intretinerea eficienta a instalatiilor electrice ale retelei de distributie gestionate de Centrul Acces Retea;
 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice de racordare la instalatiile aflate in proprietatea Hidroelectrica, cu respectarea prevederilor legale;
 • Urmarirea si verificarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de distributie ale Hidroelectrica, cuprinse in programele de mentenanta;
 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice de acces la retea pentru consumatorii racordati la instalatiile care apartin Hidroelectrica;
 • Modalitatile de utilizare a energiei electrice in zona de activitate;
 • Incadrarea in standardele de calitate a distributiei si furnizarii energiei electrice catre consumatori;
 • Respectarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a reglementarilor ANRE pentru instalaţiile de distribuţie din administrarea Centrului Acces Retea
 • Asigurarea relatiilor tehnice cu consumatorii;
 • Asigurarea comunicarii cu consumatorii in zona de activitate.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Șef Centru Furnizare Energie Electrică - Centrul Acces Retea Siriu - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Superioare tehnice, profil/specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica, sau similare;
 • Minim 3 ani experienta profesionala in exploatarea - mentenanta instalatiilor de distributie-furnizare a energiei electrice sau in exploatarea centralelor hidroelectrice sau in compartimente tehnice din domeniul energetic;
 • Cunostinte privind:
 • Procesul tehnologic de producere a energiei electrice;
 • Exploatarea - mentenanta instalatiilor de distributie – furnizare a energiei electrice;
 • Regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • Legea energiei;
 • Reglementari ANRE referitoare activitatea de distributie a energiei electrice;

   legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu.

 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul tehnic sau management;

- Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;

- Cursuri de formare profesională in domeniul energetic, tehnic, furnizare;

- Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;

- Grad autorizare ANRE III B;

- Minim 5 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din exploatarea - mentenanta instalatiilor de distributie – furnizare a energiei electrice;

- O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu pentru postul de Șef Centru Furnizare Energie Electrică  este de 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Șef Centru Furnizare Energie Electrică este de 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  27.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de  25.01.2022 , ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter