29-09-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pe durată determinată, 1 post de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE Vânători – CHE Roznov, punct de lucru CHE Roznov, Secţia exploatare Bistriţa - S.H. Bistriţa - 13.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, în data de 13.10.2021, ora 10.00, proba practică cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ, pe durată determinată, la CHE Vânători – CHE Roznov, punct de lucru CHE Roznov, Secţia exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE Vânători – CHE Roznov, punct de lucru CHE Roznov, Secţia exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile pe linie ierarhică şi regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a;
 • Autorizări: minimum ANRE IIA, IIB; agent de securitate;
 • Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de electrician şef tură va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician şef tură  este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistriţa, prin publicare pe site-ul societăţii, prin publicare pe intranet-ul societăţii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 14.10.2021

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 12.10.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185

Abonati-va la newsletter