22-06-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa a două posturi de Electrician sef tura și un post de Masinist turbine - SH Sebeș - 18.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 18.07.2023, începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE  pentru postul de  ELECTRICIAN SEF TURA la Sectia Exploatare Sibiu - SH Sebes:

 • Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice;
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice;
 • Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SEF TURA la Sectia Exploatare Sibiu - SH Sebes, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare / curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a;
 • Minim 1 an experiență  în domeniul energetic

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SEF TURA la Sectia Exploatare Robesti - SH Sebes:

 • Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice;
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice;
 • Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SEF TURA la Sectia Exploatare Robesti - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice si altele similare;
 • Minim un an vechime în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice si altele similare
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare
 • Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a;
 • Minim 1 an experiență  în domeniul e

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE  pentru postul de MASINIST TURBINE la Sectia Exploatare Robesti - SH Sebes:

 • Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice;
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice;
 • Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE la Sectia Exploatare Robesti - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje si altele similare;
 • Minim un an vechime în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje si altele similare;
 • Cunoșținte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE-urilor (Prescripție Energetică) si altor reglementari de specialitate;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunostinte privind regulamentele, proceduri si instructiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Cazierul judiciar pentru postul de Masinist turbine   (se solicita pentru consultare*)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de Electrician sef tura si Masinist turbine  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de Electrician sef tura si Masinist turbine  este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 19.07.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.07.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter