28-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 șef birou și 1 inginer la Birou Monitorizare și Diagnoză-SH Sebes -15.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str.Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 15.10.2020 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a UN POST ȘEF BIROU ȘI UN POST INGINER LA BIROU MONITORIZARE ȘI DIAGNOZĂ, din cadrul SH SEBEȘ.

Responsabilități principale:

pentru postul de șef birou:

 • Asigurarea programelor de diagnoza si efectuarea unei diagnoze;
 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secţiile/atelierele de exploatare, in scopul funcţionării sigure şi economice a automatizarilor din centralele hidroelectrice ale SH Sebes;
 • Colaborare la elaborarea și actualizarea ITI (instrucțiuni tehnice interne);

pentru postul de inginer:

 • Asigurarea programelor de diagnoza si efectuarea unei diagnoze;
 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, in scopul funcţionării sigure şi economice a automatizarilor aferente obiectivelor hidroenergetice ale SH Sebes;
 • Elaborarea referatelor de necesitate, oportunitate si evaluare (RNOEV) pentru resursele introduse in PAAS ale biroului si lansarea achizitiilor;  
 • Ținerea evidenței automatelor programabile, regulatoare de viteza, regulatoare de tensiune si a releelor de protective digitale.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de șef birou și de inginer la Birou Monitorizare și Diagnoză, din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

pentru postul de șef birou:

- Studii superioare tehnice profil: electric/ electromecanic/ energetic/ electrotehnic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ automatica;

- Experienţă minim 5 ani în activitatea de mentenanță, automatizări sau aplicații industriale în domeniul hidroenergetic;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;

- Cunostinte teoretice si practice privind echipamentele electrice, relee digitale, automate programabile ;

- Cunoştinţe operare PC (MS Office);

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

pentru postul de inginer:

- Studii superioare tehnice profil: electric/ electromecanic/ energetic/ electrotehnic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ automatica;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;

- Cunoştinţe operare PC (MS Office);

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

pentru postul de șef birou:

- Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Autorizare ANRE;

- experienţă pe un post de conducere din activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice, mentenanţă sau aplicatii industriale;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

pentru postul de inginer:

 • Studii postuniversitare/ master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

 • Autorizare ANRE;
 • experienţă în automatizări Hidroelectrica;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef birou constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare pe postul de șef birou este 8,50.

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 16.10.2020

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.10.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter