02-03-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Caransebes - SH Hateg - 17.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 17.03.2020 ora 10:00, concurs cu recrutare externă si internă pentru ocuparea  postului de agent hidrotehnic, pe durata nedeterminata, la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții – S.H.Hațeg, cu loc de muncă la UHE Caransebeș.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea urmăririi curente si speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor hidrotehnice din cadrul UHE Caransebeș.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții - S.H. Hateg, cu loc de muncă la UHE Caransebeș, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesionala;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul tehnic;
 • Posesor carnet de conducere autovehicule ctg.B;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de AMC-UCCH, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU, în domeniul constructiilor;
 • Cunostinte privinnd prescripţiile energetice specifice si instrucţiunile tehnice interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare cu profil tehnic ;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si stații electrice;
 • Minim 1 an experiență în exploatarea/ mentenanta/ urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon)  în data de 18.03.2020. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.03.2020 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.”

Abonati-va la newsletter