29-01-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni - 1 consilier membru directorat la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat - Executiv Hidroelectrica S.A. – 10.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 10.02.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de consilier membru directorat la Compartiment Cabinet Presedinte Directorat – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

 • Sustinerea activitatii Presedintelui si membrilor Directoratului Hidroelectrica, sprijinirea acestuia in organizarea proiectelor si in desfasurarea atributiilor sale;
 • Indeplinirea sarcinilor dispuse de Presedintele si membrii Directoratului Hidroelectrica;
 • Derularea unui proiect privind descrierea procedurilor (fiselor de proces) specifice acestui compartiment.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de consilier membru directorat la Cabinet Presedinte Directorat– Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare, profil/specializare: economic, juridic, stiinte administrative, administratie publica, stiinte politice;
 • Cunoştinte generale în domeniul reglementărilor economice şi sociale;
 • Cunoştinte generale privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoştinte de limba engleză, cel puţin la nivel mediu;
 • Cunoştinte specifice privind cadrul legislativ de desfăşurare a activităţii în domeniul în care activează;
 • Cunoştinte temeinice în domeniul în care activează;
 • Cunoştinte avansate de utilizare PC şi de exploatare aplicaţii informatice (Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Lotus Notes);
 • Cunoştinte privind organizarea activităţii companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de consilier membru directorat va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de consilier membru directorat este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 07.02.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter