03-02-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post subinginer la Serviciul Monitorizare si Diagnoza - SH Portile de Fier - 18.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I. Gh. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți în data de 18.02.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea  postului de subinginer la Serviciul Monitorizare și Diagnoză  din cadrul SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE:

- Monitorizarea și diagnoza echipamentelor de producere a energiei în cadrul Sucursalei Porțile de Fier  în scopul creșterii fiabilității în funcționare, a reducerii timpilor de indisponibilitate și a costurilor de mentenanță;                                      

- Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secțiile de exploatare și compartimente tehnice din cadrul sucursalei;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de subinginer la Serviciul Monitorizare și Diagnoză  din cadrul SH Porţile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de studii superioare de scurtă durată tehnice; profil: electric/electrotehnic/energetic /electroenergetic/electronică/centrale hidroelectrice/electromecanic/ automatizări;
 • Experiență de minim 7 ani în domeniul centralelor hidroelectrice;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe privind prevederile Normativului PAM (programare a activităţii de mentenanţă);
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office si aplicatii specifice sistemelor de automatizare si SCADA).
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experiență de minim 8 ani in sisteme de automatizare, monitorizare si diagnoză;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu;
 • Permis auto categoria B.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de subinginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70 % din nota finală
 • Interviu – pondere 30 % din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de subinginer este de 8.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 21.02.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.02.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

 

Abonati-va la newsletter