17-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de masinist turbine la Sectia Operare Gogosu - personal operativ - UHE Portile de Fier II - SH Portile de Fier - 10.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.Ghe. Bibicescu, nr. 2, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 10.03.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea unui post de mașinist turbine în cadrul Secției Operare Gogoșu –personal operativ– UHE Porțile de Fier II - SH Porțile de Fier.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE MAȘINIST TURBINE – PERSONAL OPERATIV:

Asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, în timpul serviciului de tură, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de  MAȘINIST TURBINE – PERSONAL OPERATIV sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele mecanice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor tehnologice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul mecanic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic)  în data de 12.03.2020.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.03.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter