10-05-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post sef tura(S,SSD,Ms) si 1 post masinist turbine la CHE REMETI; 2 posturi masinist turbine la CHE MUNTENI-UHE Oradea-SH Cluj-25.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 25.05.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor patru posturi:

 • un post de ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms), pe durată nedeterminată, la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj;
 • un post de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj;
 • două posturi de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms) la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj :

- Realizarea producţiei de energie electrică programată prin exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor deservite din CHE, circuite hidrotehnice, staţii electrice. Asigurarea funcţionării sigure şi economice a agregatelor şi instalaţiilor auxiliare din Centrala Hidroelectrică Remeţi.

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms) sunt:

Condiţii obligatorii:

- Absolvent de studii superioare/studii superioare de scurtă durată/şcoală de maiştri;

- Calificări în domeniul electric, energetic, hidroenergetic, electroenergetic, electrotehnic, electromecanic, automatizări, electronică;

- Cunoștințe privind instalațiile electrice;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;

- Cunoştinţe privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, instructiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulică, maşini şi acţionări hidraulice;

- Cunoştinţe generale privind funcţionarea centralelor hidroelectrice, părţi componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Minimum 1 an vechime în domeniul energetic.

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare în meseria de mecanic, mecanic mașini și utilaje, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

  - Atestat agent de securitate;

  - 1 an experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparații instalații hidromecanice;

 - Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 3) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de MAȘINIST TURBINE la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

-  Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de MAȘINIST TURBINE sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, mecanic mașini și utilaje, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunoştinţe generale privind funcţionarea centralelor hidroelectrice, părţi componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

  - Minim 1 an în activitatea de exploatare.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea postului de şef tură (S, SSD, Ms) constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de şef tură (S, SSD, Ms) este 8,00.

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine constă  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 27.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidații declarați admiși pentru posturile de mașinist turbine la CHE Munteni - Secția Exploatare Remeți-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj vor începe activitatea pe post după data de 15.09.2021, data vacantarii posturilor.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.05.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter