01-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 expert la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Portile de Fier - 16.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti, în data de 16.07.2021 , ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post de EXPERT la Serviciul Mentenanță Echipamente –SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE EXPERT:

 • Programarea, lansarea in executie, urmărirea executiei si receptia lucrărilor de mentenanţă la echipamentele din amenajarile hidroenergetice si de navigatie apartinand SH Portile de Fier - SHEN Portile de Fier I si UHE Portile de Fier II , conform normelor, normativelor si reglementărilor legale aplicabile în activitatea de mentenanta în Hidroelectrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de EXPERT sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata profil mecanic, specializare masini hidraulice si pneumatice;
 • Experienta minim 10 ani pe un post cu studii superioare din care cel putin 5 ani in domeniul executie, mentenata sau exploatare echipamente energetice;
 • Cunostinte privind partea de echipamente hidromecanice aferente centralelor, barajelor si ecluzelor din gestiunea Hidroelectrica ;
 • Cunostinte privind activitatea de mentenanta a agregatelor, instalatiilor auxiliare si echipamentelor hidroenergetice;
 • Cunoasterea normelor şi normativelor aplicabile în activitatea de mentenanta în Hidroelectrica;
 • Cunoasterea prescriptiilor energetice si a legislatiei aplicabile in activitatea de receptie a lucrărilor de mentenanta;
 • Cunoasterea amenajarilor hidroenergetice si de navigatie din cadrul SH Portile de Fier;
 • Cunostinte operare PC si de exploatare aplicații informatice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

 

Condiţii de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul activităţii desfăşurate;
 • Permis de conducere categoria „B”.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de expert este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 19.07.2021.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0202/308208 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter