26-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer de sistem la Comp. Operațiuni IT – Serviciul Tehnologia Informației si Comunicații- SH Ramnicu Valcea - 21.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Valcea, str. Decebal, Nr. 11, Jud. Vâlcea, în data de 21.12.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului INGINER DE SISTEM la COMP. OPERATIUNI IT / SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATII DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea funcționării în bune condiții, monitorizarea, administrarea si mentenanță sistemelor de infrastructura IT din aria de competenta a SH Râmnicu Valcea, asigurarea suportului tehnic hardware și software la nivel de sistem de operare Windows și a serviciilor de infrastructură IT (AD, FileSharing, FTP, DNS, DHCP, Mail, Proxy, Antivirus, etc)., aplicarea regulamentului privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații, întocmirea și întreținerea documentației privind activitățile de rutină pentru operarea sistemelor ( conturi, backup/ restore, startup/ shutdown, scripturi, etc) in conformitate cu politicile de la nivelul sucursalei, realizarea service desk local și helpdesk (consultanță și asistență tehnică) pentru utilizatori.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare in domeniul IT&C, profil: automatizări și calculatoare, telecomunicații, informatică sau altele similare.
 • Minim 3 ani experiența în domeniul IT&C.
 • Cunoștințe privind sisteme de operare, mentenanță echipamente IT, securitate sisteme informatice, configurare servere, backup/restore;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului si SU in domeniu.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master in domeniu IT&C;
 • Cursuri de perfecționare in domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze din domeniul IT la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu– pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7.15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de inginer de sistem este 8.00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Rm. Valcea/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 22.12.2021. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.12.2021, ora 1200, la Sediul central al Hidroelectrica, Departamentul Resurse Umane / Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250.805.119.

Prezentul anunț, înlocuiește anunțul de concurs precedent, în sensul ca se modifică locul de desfășurare al concursului, respectiv la: Sediul SH Rm. Vâlcea, din Rm. Vâlcea, Str. Decebal, Nr. 11, Jud. Vâlcea.

Abonati-va la newsletter