09-07-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa, 1 ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ CHE Mariselu si 1 ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Mariselu - SH CLUJ - 26.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 26.07.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor 2 posturi :

 • un post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA, pe durata nedeterminata, la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj
 • un post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durata nedeterminata, la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj

 1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice din cadrul CHE Mariselu, aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician camera de comanda sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ școală de maiștri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Minimum ANRE II A, II B;
 • Minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice din cadrul CHE Mariselu, aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ școală de maiștri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician camera de comanda si electrician servicii interne constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician camera de comanda si electrician servicii interne  este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic)  în data de 28.07.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 23.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter