20-06-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de electrician șef tură și 1 post de mașinist turbine la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/ Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea- SH Cluj- 06.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 06.07.2023, ora 10:00, concursuri cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj și a unui post de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minimum absolvent școală profesională;

- Calificare/curs de calificare  în meseria de electrician sau electromecanic;

- Grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);

- Minim  1  an vechime  în meseria  de electrician  instalații  electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

  - Studii medii (liceu/  școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minimum ANRE  II A, II B;

 - ISCIR - autorizare macarale, poduri, electropalane.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice)  aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/scoală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

 - Atestat agent de securitate.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură, respectiv a postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician șef tură, respectiv pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 07.07.2023.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj va începe activitatea pe post, după data vacantării postului.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zil

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 06.07.2023, ora 10:00, concursuri cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj și a unui post de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minimum absolvent școală profesională;

- Calificare/curs de calificare  în meseria de electrician sau electromecanic;

- Grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);

- Minim  1  an vechime  în meseria  de electrician  instalații  electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

  - Studii medii (liceu/  școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minimum ANRE  II A, II B;

 - ISCIR - autorizare macarale, poduri, electropalane.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/ UHE Oradea - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice)  aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/scoală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

 - Atestat agent de securitate.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură, respectiv a postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician șef tură, respectiv pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 07.07.2023.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj va începe activitatea pe post, după data vacantării postului.

 Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.07.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

e calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.07.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter