04-05-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa 1 post electrician sef tura-CHE Sacadat-per.determinata 3 luni;1 masinist turbine-CHE Fughiu-per.determinata 4 luni;1 electrician instalatii baraj-Baraj Osorhei-per.determinata 6 luni/SH Cluj-10.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 10.05.2021, ora 10:00, probă practică, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj- durată determinată de 3 luni;
 • 1 post de MAȘINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj- durată determinată de 4 luni ;
 • 1 post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj - durată determinată de 6 luni .

1)RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ  la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ  la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Minim 3 ani vechime în exploatarea centralelor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri), superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.

 - Minimum ANRE IIA, IIB;

 - ISCIR - autorizare macarale, poduri, electropalane.

2)RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

- Minim 3 ani vechime în exploatarea centralelor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

- Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic.

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

 - Atestat agent de securitate.

3)RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  la Baraj Oșorhei/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, stații și rețele electrice;

- Minim 3 ani vechime în exploatarea centralelor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislatia SSM, PM și SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instructiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare a centralelor;

- Cunoștințe minime în utilizarea calculatoarelor;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri), superioare de specialitate;

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Grupă autorizare ANRE IIA, IIB;

 - Autorizare ISCIR: macaragiu (pod rulant, macarale portal-capra, electropalane);

 - Agent de securitate.           

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură, mașinist turbine, respectiv electrician instalații baraj va avea  o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 3/4/6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician șef tură, mașinist turbine, respectiv electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.05.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 07.05.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter