17-01-2023

Anunț proba practică cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe perioada determinată de un an a postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la punctul de lucru CHE BASCOV - Secţia Exploatare Argeş Aval - SH Curtea de Argeş - 27.01.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş , în data de 27.01.2023, ora 10:00, probǎ practicǎ, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ pe durată determinată de 1 an, la punctul de lucru CHE Bascov/CHE Budeasa-CHE Bascov/ Secţia Exploatare Argeş, din cadrul S.H.Curtea de Argeș.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

 • Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/ hidromecanice CHE Bascov aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita;
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor din centralele electrice

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practicǎ, pentru ocuparea postului de electrician şef turǎ, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii:minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric,electrotehnic, electromecanic, centrale, statii si retele electrice;
 • Autorizare interna grupa a IV-a, cf. Normelor SSM in vigoare (dupa autorizarea pe post);
 • Experienţǎ minim 1 an in instalatiile energetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri,instrucţiuni in domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Studii:absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri);
 • Calificari:cursuri de perfectionare în domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE ;
 • 2 ani experienta in domeniul exploatarii hidrocentralelor si a statiilor electrice de medie si inalta tensiune.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE :

Proba  practicǎ pentru ocuparea postului  de electrician şef turǎ va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 1 an.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician şef turǎ este 7,00.

Rezultatele   probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.01.2023.

 

Oferta de angajare propusǎ concurentului declarat admis la proba practicǎ are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat  următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplineste baremul, postul vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practicǎ se vor depune până în data de 26.01.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter