07-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de economist la Serviciul IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. - 22.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 22.07.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post de economist la Serviciul  IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Înregistrarea facturilor de clienţi repartizati de Managerul de Departament;
 • Intocmeste confirmari de sold solicitate de partenerii companiei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de economist la Serviciul IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Experienta minim 1 an in domeniul economic;
 • Cunoştinte economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunostinte avansate de operare PC (Excel, Word);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul economic;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 23.07.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data 21.07.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter