29-04-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post inginer la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Curtea de Arges - 17.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul Hidroelectrica SA, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, Mun. București, în data de 17.05.2021, ora 11:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de inginer la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea atributiilor prevazute în fişa de post/coordonarea activitatii parcului auto la nivel de S.H.Curtea de Argeş ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare, profil tehnic;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind circuitul informational al documentelor;
 • Cunoștinte foarte bune de operare Microsoft Office (Word, Excel);
 • Cunoaşterea reglementărilor Hidroelectrica SA în domeniul său de activitate
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Master in domeniul tehnic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazierul judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 18.05.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.05.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizatională sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter