18-10-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 12 luni, 1 post de maistru la CHEMP Izvoare - SH Cluj - 28.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 28.10.2021, ora 10:00, interviu, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MAISTRU, pe durată determinată, de 12 luni, la CHEMP Izvoare /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAISTRU la CHEMP Izvoare /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj:

- Asigurarea tuturor activităţilor legate de producerea energiei electrice la CHEMP-urile din jud.Maramures(Izvoare,Borsa Complex,Viseut),captarile secundare aferente si barajul Stur. In situatii deosebite efectueaza serviciu operativ de tura la CHEMP Izvoare (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv);

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica..

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de MAISTRU la CHEMP Izvoare /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Scoala de maistri, profil electric/electrotehnic/energetic/hidroenergetic/electroenergetic/centrale, statii si retele/electromecanic/inginerie industriala;

- Calificare in domeniul electric/electromecanic/energetic;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 -  Studii superioare de specialitate;

  - Studii postuniversitare/ master în domeniul tehnic;

  -  Cursuri de perfecționare în domeniul activității desfășurate;

- Autorizare ANRE IV B;

  - Minim 3 ani în activitatea de exploatare;

  - Cunoştinţe de utilizare a calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazierul judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de maistru  va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 12 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de maistru  este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 29.10.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA INTERVIU:

  • Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 27.10.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter