17-01-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Expert - Compartiment Protectia Mediului - Departament SSM, MEDIU, SU - Executiv Hidroelectrica S.A. - 02.02.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 02.02.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de Expert - Compartiment Protectia Mediului - Departament  SSM, MEDIU, SU - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert - Compartiment Protectia Mediului - Departament  SSM, MEDIU, SU - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind protecția mediului și formularea de propuneri de măsuri centralizate și eficiente către Managerul Departamentului SSM, Mediu, SU privind respectarea acestor obligații;
 • Participarea la identificarea și documentarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind protecția mediului;
 • Verificarea aplicării instrumentelor de ținere sub control a impacturilor asupra mediului stabilite la nivelul sucursalelor;
 • Participarea la stabilirea și realizarea măsurilor de acțiune în caz de apariție a unei situații de urgență, cu focalizare pe posibilitatea apariției unor evenimente de mediu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Expert - Compartiment Protectia Mediului - Departament  SSM, MEDIU, SU - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Superioare tehnice/stiintele naturii/ juridice/economice – profil/specializare: ingineria mediului, protecția mediului, stiinte administrative, economia mediului, biologie, chimie, inginerie ecologica si altele similare;
 • Cel puţin 5 ani experienta în domeniul protecției mediului;
 • Cunoaşterea şi aplicarea cerințelor legale și altor cerințe din domeniul protecției mediului;
 • Cunoaşterea şi aplicarea fișelor de proces specifice activităţii;
 • Cunoașterea și aplicarea prevederilor de bază din domeniul situațiilor de urgență cu privire la combaterea și prevenirea poluării;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de analiză, capacitatea de a utiliza tehnici adecvate pentru evidențierea problemelor în diferite circumstanțe;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Visio și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi corespondenţei electronice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Curs de formare profesională ca specialist în protectia mediului;
 • Cunoștințe privind tendinţe pe plan național și internațional în domeniul sistemelor de management de mediu și legislației din domeniul protecției mediului;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor și cerințelor privind sistemul de management de mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 03.02.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.02.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter