16-09-2021

Anunt concurs recrutare interna si externă 1 post de ŞEF SERVICIU la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Bistrița - 04.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societăţii din b-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, Bucureşti, în data de 04.10.2021 ora 12:00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a postului de ŞEF SERVICIU la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ŞEF SERVICIU la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Coordonează, planifică, organizează şi controlează activitatea la nivelul sucursalei în domeniul administrării patrimoniului (activelor non-energetice: construcţii administrative, terenuri, depozite, fond locativ, imobile IRASC-mobile Hidroelectrica pentru instruire, relaxare, activităţi sportive, cazare), transporturilor, registraturii şi secretariatului, arhivării şi depozitării, cu excepţia activelor energetice (echipamente şi instalaţii hidroenergetice, construcţii hidrotehnice, etc.);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de şef serviciu, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Minim 5 ani vechime în muncă;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea reglementărilor Hidroelectrica SA în domeniul său de activitate;
 • Cunoştinţe foarte bune de operare MICROSOFT Office (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat sau studii postuniversitare;
 • Cursuri de perfecţionare în managementul utilităţilor şi patrimoniu;
 • Experienţă minim 4 ani în domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe avansate în sistemul de operare Microsoft Office;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de şef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de şef serviciu este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 05.10.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.10.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter