26-08-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata, 1 post de inginer la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Bacau - SH Bistrita - 20.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 20.09.2022, ora 10:00, interviu pentru ocuparea cu recrutare internă și externă a postului de inginer, pe durată determinată, la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice pe sectorul CHE Buhuși – AHE Movileni;
 • Răspunde de urmărirea derulării contractelor aferente activităţii de MENTENANȚĂ CONSTRUCȚII de la amenajările de pe sectorul CHE Buhuși – AHE Movileni (inclusiv contractele aferente pe lucrari MC);
 • Înregistrează în baza de date UCCHNET valorile măsurate pentru CHE Racova, AHE Gîrleni, AHE Lilieci, AHE Bacău, AHE Berești;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată;
 • Specialitatea: construcții hidrotehnice, construcții civile
 • Minim 3 ani experiență în domeniul construcțiilor hidrotehnice, construcții civile și industriale (proiectare/ execuție/ urmărirea comportării construcțiilor/ mentenanță/ investiții);
 • Cunoştinţe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoașterea legislației privind siguranța lucrărilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind proceduri de contractare și derulare contracte;
 • Cunoștințe legislative în domeniul de activitate;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare în domeniul tehnic, management;
 • Studii superioare, specialitatea construcții hidrotehnice;
 • Autorizări: diriginte de șantier în domeniul construcțiilor civile și hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIU:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 21.09.2022. 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 19.09.2022, ora 12.00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrița, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0233/20.71.85.

Abonati-va la newsletter