14-10-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa inginer/economist la Biroul Achizitii - SH Cluj, cu loc de munca la UHE Oradea - 02.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 02.11.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER/ECONOMIST la Birou Achizitii - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea.

  

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer/economist la Birou Achizitii - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea:

- Achizitionarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de produse, servicii si lucrari, necesare derularii activitatilor specifice compartimentelor functionale din cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si  activitatii de productie, mentenanta si investitii, din sucursalele/uzinele hidrocentrale,  la termenele solicitate si cu incadrarea in valorile estimate aprobate;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specifice rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist sunt:

Condiţii obligatorii:

- Superioare profil tehnic – specializarea: electrica, electroenergetica, energetica, hidroenergetica, electrotehnica, automatica si calculatoare, electromecanica, mecanica, constructii civile-industriale sau studii superioare profil economic;

- Minim 5 ani vechime in activitatea de achizitii publice/ sectoriale;

- Cunostinte solide privind legislatia nationala/europeana aplicabila in domeniul achizitiilor publice/sectoriale;

- Cunostinte temeinice privind procesul de derulare al  procedurilor de achizitii publice/sectoriale;

-Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile hidroenergetice;

 • Cunoasterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet, precum si sisteme de tip ERP, CRM;
 • Cunoasterea temeinica a operarii platformei SEAP (initiere, derulare si finalizare proceduri de atribuire/achizitie);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Master în domeniul de activitate; Studii postuniversitare, MBA, Doctorat;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

 - Alte cunostinte :  cunoasterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer/economist este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 03.11.2021.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.11.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

 

Abonati-va la newsletter