06-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 3 posturi de Maistru / Formația de Reparații și Întreținere /UHE Buzău - SH Curtea de Argeş - 20.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la UHE Buzău, Str. Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 20.09.2021, ora 11:00, concursul cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  a trei posturi de MAISTRU, pe durata nedeterminatǎ, la Formația de Reparații și Întreținere /UHE Buzău - SH Curtea de Argeş.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

- Executa lucrari de reparatii si intretinere a echipamentelor din cadrul UHE Buzau;

- Posturile presupun și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de maistru, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim scoala tehnica de maistri;
 • Calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

- Studii superioare de specialitate;

- Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;

- Autorizare ISCIR;

- Legator de sarcina;

- Minim 3 ani experienta in domeniul exploatarii /intretinerii centralelor hidroelectrice.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de maistru constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de maistru este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic) în data de 21.09.2021. 

Ocuparea posturilor se va face in ordinea notelor si a optiunilor exprimate de candidat.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.09.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter