25-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 inginer la Secția Exploatare Remeți-Munteni si 1 electrician stație la CHE Munteni/ Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea-SH Cluj–19.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 20.10.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor doua posturi:

 • un post de INGINER, pe durată nedeterminată, la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj
 • un post de ELECTRICIAN STAȚIE, pe durată nedeterminată, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de INGINER:

- Coordonează activitatea de la CHEMP Leșu, Captări secundare Drăgan Iad, Captări secundare Râu Săcuieu în vederea producerii energiei electrice utilizând debitele afluente în captări, la parametrii optimi şi în condiţii de siguranță, de economicitate şi eficienţă maximă cu respectarea regulamentelor și restricțiilor existente;

- Instruirea personalului din subordine pentru a menține un nivel ridicat de conoștințe și disciplină tehnologică;

- Ține evidențele de la nivelul Secției Remeți-Munteni;

- Gestionar al magaziei Secției Remeți-Munteni, CHEmp Leșu, Captări secundare Drăgan Iad, Captări secundare Râu Sacuieu;

- Întocmire documentații tehnice, caiete de sarcini, PASS, PAM, etc.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice, specialitatea: electric/electrotehnica/energetic/hidroenergetica/electroenergetica/ electromecanic şi altele similare;

- Minim 1 an vechime în munca, ca inginer, în domeniul tehnic sau mentenanţă;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe operare PC (MS Office);

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Autorizare ANRE – IVB;

- Minim 3 ani experienţă în activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice, mentenanţă sau tehnic.

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN STAȚIE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN STAȚIE sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

- Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

- Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic;

- Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Concursul pentru ocuparea postului de electrician stație constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician stație este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 22.10.2020.

Candidatul declarat admis pentru postul de electrician stație la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj, va începe activitatea pe post la data vacantării postului.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 19.10.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter