28-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHEMP Sadu 2 - Sectia Exploatare Robesti - UHE Sibiu - SH Sebes - 14.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, județul Sibiu, în data de 14.09.2020 începând cu ora 10., concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea unui post de mașinist turbine la CHEMP Sadu 2 - Sectia Exploatare Robesti, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeş.

 

Responsabilități principale:

-Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, stații electrice

Asigurarea funcționarii sigure și economice a agregatelor și instalaților auxiliare din centralele hidroelectrice

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la CHEMP Sadu 2 - Sectia Exploatare Robesti, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeş sunt:

Condiții obligatorii:

 •  Minim absolvent de şcoală profesională;
 •  Calificare/ curs de calificare în domeniul: mecanic, electromecanic , lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștinte privind instalațiile și echipamentele energetice;
 • Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor și altor reglementări de specialitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Medu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulementele, proceduri și instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.roDespre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu; școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine, este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicarepe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 15.09.2020

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.09.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442; 0269.202315.

Abonati-va la newsletter