16-02-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician servicii interne la punctul de lucru CHE Manicesti - Sectia Exploatare Arges Aval - S.H. Curtea de Arges - 07.03.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 07.03.2023, ora 10:00 , concurs cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea  postului  de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE pe durata nedeterminatǎ la punctul de lucru CHE MĂNICEŞTI/ CHE Bǎiculeşti- CHE Mǎniceşti/ Secţia Exploatare Argeş Aval- S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/ hidromecanice CHE Mǎniceşti aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita;
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor din centralele electrice;

 

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii:minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în domeniul electric/ electrotehnic specializarea: electrician, electronist, automatizari, electromecanic si altele similare
 • Autorizare grupa a II -a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizare pe post) ;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM Mediu si SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii: Medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizare: Minimum ANRE  II A, II B;
 • Agent de securitate;
 • Experienta:minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS :

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar  *(se solicita pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea postului de electrician servicii interne  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician servicii interne  este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatul concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 08.03.2023.

 

Oferta de angajare propusa concurentului  declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplineste baremul, postul  va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.03.2023, ora 12:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter