28-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician sef tura la CHE Racova-Sectia Exploatare Bacau - UHE Bacau - SH Bistrita - 19.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistrita, str. Lt. Draghiescu, nr. 13, Piatra Neamt, jud. Neamt, în data de 19.09.2019 ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului de electrician sef tura, pe durata nedeterminata, la CHE Racova – CHE Buhusi, punct de lucru CHE Racova - Sectia Exploatare Bacau - UHE Bacau din cadrul S.H. Bistrita.

 RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- deservirea instalatiilor energetice aferente postului in conditii de siguranta, in concordanta cu dispozitiile pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii)

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de 8 clase sau absolvent scoala profesionala;

- Calificare in meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamente energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/scoala de maistri)/superioare de specialitate;

- Calificare/curs de calificare in domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minim 1 an experienta in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura  constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician sef tura  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 20.09.2019.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.09.2019, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter