13-09-2021

Anunt concurs recrutare internă și externă 1 MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Gilau I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH CLUJ - 28.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 28.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  unui post de masinist turbine, pe durata nedeterminata,  la punctul de lucru CHE Gilau  I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Gilau  I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine la punctul de lucru CHE Gilau I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; Atestat agent de securitate;

- Minim  2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist turbine este 7,00.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.09.2021.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863 sau 0264/207810.

Abonati-va la newsletter