25-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist turbine la CHE Movileni si 1 post de masinist turbine la CHE Galbeni - S.H. Bistriţa - 14.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 14.04.2022 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de MAȘINIST TURBINE la CHE Călimănești – CHE Movileni, punct de lucru CHE Movileni şi a unui post de MAȘINIST TURBINE la CHE Galbeni, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE Călimănești – CHE Movileni, punct de lucru CHE Movileni, Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;                                                                                                      
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizări ISCIR: macaragiu, legător sarcină;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/ în activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul MAȘINIST TURBINE la CHE Galbeni, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizări ISCIR: macaragiu, legător sarcină;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/ în activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de mașinist turbine este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 15.04.2022. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la CHE Galbeni va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 13.04.2022, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter