21-03-2023

Anunț interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de Specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane - Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S. A. - 29.03.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.03.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de specialist resurse umane -Serviciul Administrarea Resurselor Umane – Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de specialist resurse umane - Serviciul Administrarea Resurselor Umane – Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Gestionarea timpului lucrat si nelucrat de către salariații din Executiv Hidroelectrica;
 • Întocmirea documentelor privind angajarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă, încetarea raporturilor de muncă, întocmirea de adeverințe pentru salariații din Executiv Hidroelectrica;
 • Gestionarea dosare de personal ale salariatilor din Executiv Hidroelectrica;
 • Gestionarea fondului de salarii și a numărului de personal la nivel de “Hidroelectrica” S.A.;
 • Gestionarea bazei de date electronice pentru salariații din executivul “Hidroelectrica” S.A;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de de specialist resurse umane -Serviciul Administrarea Resurselor Umane – Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare: economice, tehnice, juridice, stiinte administrative, psihologie, sociologie;
 • Curs de specializare în domeniul resurselor umane;
 • Minim 5 ani vechime în muncă, din care minim 2 ani experiență în domeniul resurselor umane;
 • Cunostințe generale privind legislația muncii, Codul muncii, Contractul Colectiv de Muncă al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Regulamentul Intern;
 • Cunoașterea legislației în domeniul resurselor umane;
 • Utilizarea PC: Windows, MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul resurselor umane;
 • Experienta in administrarea resurselor umane;
 • Cunoaștere limba engleză la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist resurse umane este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.03.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 28.03.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter