01-10-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la Staţie Pompe Răcătău - CHE Răcăciuni - Secţia exploatare Siret - UHE Bacău - S.H. Bistriţa - 20.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 20.10.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a postului de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la Staţie Pompe Răcătău - CHE Răcăciuni, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la Staţie Pompe Răcătău - CHE Răcăciuni, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor hidromecanice şi hidrotehnice aferente postului în condiţii de siguranţă, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electromecanic, cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Autorizări: legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 1 an experienţă în domeniul energetic.

  

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de maşinist instalaţii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 21.10.2021

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.10.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter