30-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 5 posturi de masinist turbine - SH Hateg - 14.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 14.04.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 5 posturi de mașinist turbine, astfel :

 • 1 post de mașinist turbine la Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg
 • 1 post de mașinist turbine la CHE Ostrovul Mic-CHE Ostrovul Mare, punct de lucru CHE Ostrovul Mare - Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg
 • 1 post de mașinist turbine la CHE Cârnești I-CHE Cârnești II, punct de lucru CHE Cârnești I - Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg
 • 1 post de mașinist turbine la CHE Păclișa - Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg
 • 1 post de mașinist turbine la CHE Orlea-CHE Subcetate, punct de lucru CHE Orlea - Secția Exploatare Strei - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Posturile presupun munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit pentru posturile de mașinist turbine din cadrul Sectiei Exploatare Râul Mare Aval , sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, energetic;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit pentru postul de mașinist turbine la CHE Orlea, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon)  în data de 15.04.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.04.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter