14-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 sef serviciu la Serviciul Dezvoltare - SH Hateg - 04.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 04.09.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de sef serviciu la Serviciul Dezvoltare din cadrul SH Hateg.

Responsabilitati principale:

 • Planificare, organizare, coordonarea si urmarirea activitatii de dezvoltare pentru lucrarile de investitii din gestiunea Serviciului Dezvoltare;
 • Realizarea activităților de dezvoltare legate de identificarea, analiza/ prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților și recepționarea in noile proiecte de dezvoltare;
 • Monitorizarea elaborării documentaţiilor privind lucrarile de investiții ce se derulează în cadrul sucursalei, corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea Listelor de Studii preinvestiționale și a celor de Dotări și utilaje independente pentru Serviciul Dezvoltare, cu încadrarea în bugetul alocat în cadrul Programului de Dezvoltare al Hidroelectrica;
 • Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;
 • Realizarea recepției la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare aferent sucursalei;
 • Pregatirea materialelor de sinteza si raportarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de dezvoltare;
 • Urmarirea si raportarea periodica a realizarilor programelor anuale de investitii aprobat si monitorizarea incadrarea acestora in programele anuale de investitii ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul Dezvoltare din cadrul SH Hateg sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice sau economice;
 • Experienta minim 8 ani vechime in munca pe un post de studii superioare;
 • Experienta minim 3 ani in activitatea de investitii;
 • Tehnici de negociere;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe economice privind activitatea de investiții in cadrul  amenajarilor hidroenergetice;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor; cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, și PowerPoint), ERP-SAP şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
 • Cunoștințe privind organizarea activității companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

- Cursuri postuniversitare, master în domeniul de activitate sau management;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul Management de proiect, Analiza economico-financiara, Achizitii Sectoriale;

- Autorizare MECMA ca responsabil tehnic cu execuţia;

- Autorizare ca diriginte de santier pentru constructii hidrotehnice sau pentru constructii civile si industriale;

- Experienta in organizarea si rezolvarea proiectelor (membru intr-o  echipa de proiect);

- Cunoaşterea limbii engleza- minim nivel mediu si a  altei limbi străine de circulaţie internaţională;

- Viziune de ansamblu asupra activitatii de investitii;

- Permis de conducere categoria B.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare pe functia de sef serviciu este 8,50.

Rezultatul concursului va fi comunicat prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data 09.09.2019.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.09.2019, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare sau la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207.421, 0255/207.005 sau 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter