15-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de EXPERT la Serviciul Management Energetic Dispecerat, cu loc de munca la UHE Caransebes - SH Hațeg - 07.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 07.04.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de expert, pe durata nedeterminata, la Serviciul Management Energetic Dispecerat, cu loc de munca la UHE Caransebes din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Propune programe de producţie pe capacităţi în scopul folosirii optime a potenţialului hidraulic, gestionarea programului de producţie stabilit pentru UHE Caransebes, urmărirea realizării lui zilnice si propuneri operative de corectare în funcţie de starea capacităţilor de producţie și de situaţia hidrologică;
 • Propune gestionarea resurselor de apa,a productiei si consumului de energie electrica, in relatia cu ANAR - ABA si cu societatile de transport si distributie a energiei electrice;
 • Asigurarea efectuarii schimbului de energie electrica produsa, cu partenerii de schimb, din zona de licenta;
 • Asigura redactarea si transmitrea rapoartelor de sinteza la Hidroelectrica si mentinerea bazei de date aferente productiei si exploatarii resursei de apa;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de expert, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic / electric/ exploatare centrale hidroelectrice/ retele si sisteme hidraulice/ automatica/ electronica transporturi si telecomunicatii/ electromecanica/ electrotehnica;
 • Minim 10 ani vechime in munca pe un post cu studii superioare din care cel putin 5 ani in domeniul proiectare, executie, mentenanta sau exploatare echipamente energetice;
 • Cunoştinţe privind echipamentele electrice, regimurile de exploatare optimă şi economică ale acestora, prescripţii energetice specifice;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind amenajările hidroenergetice, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Specialitatea electroenergetica;
 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Permis de conducere categoria B.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 08.04.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.04.2022 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau Uzinei Hidroelectrice Caransebes, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter