04-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Sef CHE la CHE Hateg - Sectia Exploatare Strei - SH Hațeg - 23.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 23.11.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de șef CHE, pe durata nedeterminata, la CHE Hațeg - Secția Exploatare Strei din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Organizarea, coordonarea si controlul activității de exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE Hațeg si Statia de Pompe Vadu în scopul realizării producției programate de energie electrică;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare sau scoala de maistri
 • Specializarea: centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electromecanica/ centrale, statii si retele electrice/ ingineria sistemelor electroenergetice/energetica industrială;
 • Minimum 3 ani experienta in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizatie;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte privind exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • Cunostinte privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare PC (Word, Excel, etc);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare
 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE grupa IV-B;
 • Minim 2 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/ promovare în funcţia de șef CHE este 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic, după caz) in data de 24.11.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare. 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.11.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter