24-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de consilier juridic la Serviciul Furnizare - SH Portile de Fier - 08.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de consilier juridic la Serviciul Furnizare - SH Porţile de Fier.

Responsabilitati principale pentru ocuparea unui post de consilier juridic la  Serviciul Furnizare - SH Porţile de Fier:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, identificarea modalităţilor de valorificare a energiei electrice, precum și promovarea și sporirea vânzărilor, asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienti pe segmentul de furnizare (casnic si non casnic) in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite de catre Managerul Departamentului Furnizare;
 • Gestionarea activitatii de furnizare energie electrica catre consumatorii finali racordati din instalatiile proprii Hidroelectrica;
 • Asigura asistenta si reprezentarea societatii atat in fata instantelor de judecata de toate gradele, cat si in raport cu alte autoritati sau institutii publice, consultanta, avizare si contrasemnare acte cu caracter juridic legate de activitatea de furnizare energie electrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de consilier juridic la  Serviciul Furnizare - SH Porţile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare juridice;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  postului de consilier juridic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de consilier juridic este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.09.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la sediul SH Portile de Fier la Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81 sau 0252/308.608.

Abonati-va la newsletter