29-12-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, pentru ocuparea postului de economist, pe durata determinata de 6 luni, la Compartimentul Financiar - S.H. Portile de Fier - 07.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 07.01.2022 ora 10:00, interviu cu recrutare internă și externă pentru ocuparea  postului de ECONOMIST, pe durata determinată de 6 luni, la Compartimentul Financiar din cadrul S.H. Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ECONOMIST:

 • Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin sucursalei în domeniul financiar privind achitarea obligațiilor de plată aprobate de Executiv;
 • Întocmirea adeverințelor de venituri brute/contribuții de asigurări sociale pentru foști salariați sau actuali salariați;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de ECONOMIST, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoștințe de legislație economică (Cod fiscal, Norme de aplicare);
 • Cunoștințe privind mecanismele financiar-contabile ale societății;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare finanţe –bănci, contabilitate și informatică de gestiune;
 • Master in domeniu;
 • Cursuri de perfecționare in domeniu;
 • Autorizat ca expert contabil;
 • Vechime de minim 2 ani în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată.

Nota minimă pentru angajare pe postul de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 06.01.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter