14-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de INGINER/ECONOMIST la Biroul Achizitii - SH Bistrița, cu loc de muncă la UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș - 12.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul sediul SH Sebeș, str. Alunului nr.9, Sebeș, județul Alba, în data de 12.01.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER/ECONOMIST la Birou Achizitii - SH Bistrița cu loc de muncă la UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș.

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer/economist la Birou Achizitii - SH Bistrița cu loc de muncă la UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș:

- Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică necesare sucursalei/sucursalelor/executive pentru acele achiziții pentru care este desemnat ”responsabil de procedură”;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/responsabilitățile specifice rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica..

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist sunt:

Condiţii obligatorii:

-Superioare profil tehnic – specializarea: electrica, electroenergetica, energetica, hidroenergetica, electrotehnica, automatica si calculatoare, electromecanica, mecanica, constructii civile-industriale sau studii superioare profil economic;

-Minim 5 ani vechime in activitatea de achizitii publice/ sectoriale;

-Cunostinte solide privind legislatia nationala/europeana aplicabila in domeniul achizitiilor publice/sectoriale;

-Cunostinte temeinice privind procesul de derulare al  procedurilor de achizitii publice/sectoriale;

-Cunoasterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet, precum si sisteme de tip ERP, CRM;

-Cunoasterea temeinica a operarii platformei SEAP (initiere, derulare si finalizare proceduri de atribuire/achizitie);

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Master în domeniul de activitate; Studii postuniversitare, MBA, Doctorat;

-Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

-Alte cunostinte :  cunoasterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) la nivel mediu.

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/economist, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer/economist este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeș și UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 13.01.2022.

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.01.2022, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315.

Abonati-va la newsletter